Έρευνα iPad 1:1

Η iSquare είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων της Apple και στηρίζει εμπράκτως τα σχολεία που συμμετέχουν στο 'Ταξίδι της Μάθησης' με οδηγό το iPad. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάστηκε με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραία που αποτελεί έναν αξιόπιστο, ανεξάρτητο ερευνητικό φορέα, με στόχο την υλοποίηση έρευνας με θέμα: “iPad 1:1 στη σχολική τάξη - Αξιολογώντας τη μαθησιακή εμπειρία”. Η διαδικασία ξεκίνησε το 2016 βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών κριτηρίων, ώστε να διαπιστωθούν τα οφέλη και τα αποτελέσματα του iPad 1:1 και να αξιολογηθεί η μαθησιακή εμπειρία που προκύπτει.

Δείτε τα Αποτελέσματα

iPad 1:1

Η iSquare υποστηρίζει από το 2011 τα ελληνικά σχολεία για την εισαγωγή του iPad στις σχολικές τάξεις ως εκπαιδευτικό εργαλείο, μέσω του προγράμματος iPad 1:1. Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για προσωποποιημένη, διαδραστική και βιωματική μάθηση, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων για μαθητές που θα ξεχωρίσουν στο μέλλον.

Σήμερα, περισσότεροι από 10.000 μαθητές, σε όλες τις βαθμίδες και περισσότερα από 47 σχολεία αξιοποιούν το iPad στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, ενώ 35 από αυτά συμμετέχουν στο πρόγραμμα iPad 1:1, όπου κάθε μαθητής έχει το iPad ως προσωπική συσκευή μάθησης.

Δείτε το Πρόγραμμα

Σχολικά βιβλία

Στο πλαίσιο της δράσης για την καινοτομία στην Εκπαίδευση, η iSquare σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών ψηφιοποίησε την ύλη βασικών σχολικών μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου σε συμβατή μορφή για Apple Books, ώστε να είναι προσβάσιμη από τα iPad των μαθητών. Το υλικό είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη και προσφέρει ευχάριστη πλοήγηση, ενώ καθιστά τη διαδικασία της μάθησης φιλική και διαδραστική. Το υλικό είναι διαθέσιμο και στον ιστότοπο του Οργανισμού Διόφαντος του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε τα Βιβλία

Copyright © iSquare AE. Με κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Είσαι εκπαιδευτικός; Απόκτησε iPad ή Mac με voucher της Ψηφιακής Μέριμνας. Δες εδώ