συνδεδεμένη μάθηση

η συνδεδεμένη μάθηση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και την απλή χρήση συσκευών. η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην πλήρη δυναμική της μπορεί να προσφέρει στους μαθητές ποιοτική εκπαιδευτική ύλη, νέους τρόπους πρόσβασης σε αυτή, καθώς και εργαλεία για να την κάνουν συμβατή με τον δικό τους ξεχωριστό κόσμο. η τεχνολογία επιτρέπει στους μαθητές να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν με την εκπαιδευτική ύλη ανακαλύπτοντας συνεχώς διαφορετικούς τρόπους.

δείτε περισσότερα

συνεργατική μάθηση

η συνεργατική μάθηση περιλαμβάνει πολύ περισσότερα ​​από την πρόσβαση σε κοινά διαδικτυακά έγγραφα και τη συμμετοχή των μαθητών σε τηλεδιασκέψεις. η τεχνολογία μπορεί επίσης να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν και συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στο κάθε έναν ξεχωριστά έτσι ώστε να χτίσουν καλές σχέσεις μεταξύ τους και να συνεισφέρουν με τα μοναδικά και ιδιαίτερα ταλέντα τους.

δείτε περισσότερα

δημιουργική μάθηση

h δημιουργική μάθηση δε χρειάζεται να περιορίζεται στην τέχνη και σε εργασίες πολυμέσων. η τεχνολογία μπορεί να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργικότητας, σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. έτσι βοηθάει τους μαθητές να εξερευνήσουν τον κόσμο, να δώσουν λύσεις σε δύσκολα προβλήματα και να δημιουργήσουν. η τεχνολογία της apple ξεχωρίζει γιατί επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν πρωτότυπες ιδέες, δεξιότητες κριτικής σκέψης και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους.

δείτε περισσότερα

προσωπική μάθηση

η προσωπική μάθηση με την τεχνολογία υπερβαίνει το προσαρμοστικό λογισμικό. όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, τότε μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο που θα μάθουν και να παρουσιάσουν τη γνώση που έχουν αποκομίσει στον υπέρτατο βαθμό. οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν βοηθητικές τεχνολογίες για να μάθουν με το δικό τους ρυθμό και έτσι να χτίσουν μια προσωπική μαθησιακή πορεία.

δείτε περισσότερα

copyright © isquare ae. με κάθε νόμιμο δικαίωμα.