Συνεργατική Μάθηση

Το iPad δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να συνεργαστούν για έναν κοινό σκοπό.

Κοινή χρήση AirDrop

Μοιραστείτε την εργασία σας γρήγορα και εύκολα με οποιαδήποτε κοντινή συσκευή Apple.

Διαβάστε περισσότερα...

Ομαδικό FaceTime

H Apple σας παρέχει δυνατότητα συνεργασίας μέχρι 32 ατόμων πρόσωπο με πρόσωπο σε οποιαδήποτε συσκευή της Apple.

Διαβάστε περισσότερα...

Μοιράζουμε υπενθυμίσεις

Μπορούμε να δώσουμε σε όλους το κίνητρο για μια ομαδική εργασία.

Διαβάστε περισσότερα...

Συνεργασία iWork

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μαζί χρησιμοποιώντας ισχυρές εφαρμογές από την Apple, όπως Keynote, Numbers και Pages.

Διαβάστε περισσότερα...

Παραγωγικότητα σε ομάδες

Συνεργαστείτε με εργαλεία που ίσως χρησιμοποιείτε ήδη Microsoft ή Google.

Μοιράζουμε σημειώσεις

Εργαστείτε μαζί στην εφαρμογή Notes (Σημειώσεις) μοιράζοντας μια γρήγορη σκέψη, δημιουργώντας λίστες ελέγχου ή σχεδιάζοντας ιδέες.

Διαβάστε περισσότερα...

Copyright © iSquare AE. Με κάθε νόμιμο δικαίωμα.