Δημιουργική Μάθηση

Το iPad υποστηρίζει την μάθηση μέσω ανακάλυψης, έρευνας και δημιουργίας σε όλα τα μαθήματα.

Εφαρμογές για δημιουργία

Εξερευνήστε και εκφράστε ιδέες με χιλιάδες τρόπους με ενσωματωμένες εφαρμογές Apple.

Διαβάστε περισσότερα...

Apple Pencil

Κρατήστε σημειώσεις, σχεδιάστε και εξερευνήστε καινούργιους τρόπους έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα...

Εγγραφή οθόνης

Δημιουργήστε ένα μάθημα, εξηγήστε ένα πρόβλημα ή μοιραστείτε το έργο σας.

Διαβάστε περισσότερα...

Σήμανση και στιγμιότυπο οθόνης

Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης οτιδήποτε στο iPad σας και προσθέστε δημιουργικές πινελιές.

Διαβάστε περισσότερα...

Συναρπαστικές Ταινίες με Clips

Αποτυπώστε στιγμές και πείτε ιστορίες χρησιμοποιώντας Memoji και δημιουργικά εφέ.

Διαβάστε περισσότερα...

Εργαλεία δημιουργίας AR

Δημιουργήστε διαδραστικές εμπειρίες ΑR με iPad

Διαβάστε περισσότερα...

Copyright © iSquare AE. Με κάθε νόμιμο δικαίωμα.