Οδηγοι | Tips

Πολυδιεργασία (Multitasking)

Slide Over και το Split View, μπορείτε να ανοίξετε δύο εφαρμογές - ή δύο παράθυρα από την ίδια εφαρμογή - για να επιταχύνετε εργασίες, όπως η λήψη σημειώσεων κατά την ανάγνωση ή η σύγκριση κειμένου σε δύο έγγραφα.

 

1. Ανοίξτε το Dock. Σύρετε με το δάχτυλό σας το κάτω άκρο της οθόνης και στη μέση, κάντε παύση. Πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.

2. Δείτε τις πρόσφατες εφαρμογές σας στην Εναλλαγή εφαρμογών. Σύρετε την οθόνη προς τα πάνω από το κάτω άκρο, σταματήστε στο κέντρο της οθόνης και μετά αφήστε το. Πατήστε πάνω σε οποιαδήποτε εφαρμογή για να την ανοίξετε.

3. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα στο Slide Over. Ανοίξτε τις Σημειώσεις και στη συνέχεια, σύρετε το κουμπί Εφαρμογή Safari από το Dock στο κέντρο της οθόνης και αφήστε το. Εάν υπάρχουν πολλά παράθυρα Safari στο iPad σας, πατήστε τη μικρογραφία εκείνου, που θέλετε να ανοίξετε.

4. Σύρετε το επάνω μέρος του παραθύρου Slide Over για να το επανατοποθετήσετε πάνω ή έξω από την οθόνη. Σύρετε τη δεξιά άκρη της οθόνης για να το επαναφέρετε.

5. Μετατρέψτε ένα παράθυρο Slide Over σε Split View. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος του παραθύρου Slide Over και μετακινήστε το στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης. Σύρετε το διαχωριστικό εφαρμογών για να αλλάξετε το μέγεθος της προβολής.

6. Σύρετε το διαχωριστικό εφαρμογών προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να κλείσετε τη διαχωρισμένη προβολή.

Διαβάστε έναν αναλυτικό οδηγό, ενώ χρησιμοποιείτε μία άλλη εφαρμογή ταυτόχρονα. Ανοίξτε το σεμινάριο στο Slide Over και στη συνέχεια, σύρετε τις οδηγίες πάνω ή έξω από την οθόνη.

Ξεκινήστε ένα debate στην τάξη συγκρίνοντας δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα. Ανοίξτε την πρώτη φωτογραφία στο Safari και μετά ανοίξτε τη δεύτερη στις Φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το Split View.

Ένα βήμα παραπάνω

Χρησιμοποιήστε το Picture in Picture για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο ή να συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο με το FaceTime, ενώ χρησιμοποιείτε κι άλλες εφαρμογές ταυτόχρονα.

Μάθετε περισσότερα

Copyright © iSquare AE. Με κάθε νόμιμο δικαίωμα.